هر ایرانی پنج رای

تعهد ما: هر ایرانی پنج رای

نیاز به گفتن نیست که منظور ما از «هر ایرانی پنج رای» این نیست که پنج بار رای دهید. منظور این است که به هم قول بدهیم که یک، رای خواهیم داد، و دو، هر کدام‌مان پنج نفر (از دوستان، خانواده، یا همکاران) را به تشویق خواهیم کرد به رای دادن. اگر واجد
شرایط هستند ولی ثبت‌نام نکرده‌اند، کمک‌شان می‌کنیم که ثبت‌نام کنند. اگر واجد شرایط هستند و ثبت‌نام هم کرده‌اند ولی اهل رای دادن نیستند، این‌قدر یاد‌آوری کنیم که نهایتاً رای بدهند. محترمانه، قاطع و پیگیر.

ما هم در «پروژه رای ایرانیان» در کنار تان خواهیم بود. نامتان را به تعهدنامه ما بیافزایید. بعد نام پنج نفر دیگر که شاید فقط یک تلنگر لازم داشته باشند را بنویسید. برای‌شان به وقتش ایمیلی می‌فرستیم که یادشان باشد ثبت‌نام کنند و از زیر و بم برگه‌ی رای‌شان مطلع باشند و در نهایت رای بدهند.

اگر همه‌چیز خوب پیش برود و پنج نفر به رای‌دهندگان جامعه‌ی ایرانی اضافه کنیم ما هم به رسم تشکر هدیه‌ای کوچک برای‌تان خواهیم فرستاد.