درباره

که هستیم

«پروژه رای ایرانیان» گروهی غیرانتفاعی، غیرحزبی و داوطلب‌محور است که می‌کوشد رای دادن را در جامعه ایرانی‌آمریکایی گسترده‌تر کند. این گروه نخست در سال ۲۰۱۸ در اورنج کانتی در کالیفرنیا گردآمد تا میزان مشارکت رای‌دهندگان ایرانی در چند حوزه کنگره افزایش دهد و به سرعت فرای آن گسترش یافت.

پروژه رای ایرانیان همچنان گروهی داوطلبانه است و به هیچ حزب، کاندیدا، یا گروه و سازمانی وابسته نیست.

به چه باور داریم

اگرایرانیان آمریکا در سطح وسیع رای دهند، تک‌تک ما از این مشارکت بیشتر سود خواهیم برد، چرا که جمعی که در سرنوشت خود و جامعه بزرگ‌تر سهیم است جدی گرفته خواهد شد. وقتی رای می‌دهیم، دغدغه‌های ما شنیده خواهد شد.

ما تعهد خود را فرای گرایش‌های حزبی می‌بینیم. برای ما تشویق جامعه به رای دادن وظیفه‌ای مدنی‌ست. در همین راستاست که «پروژه رای ایرانیان» همیشه غیرحزبی باقی خواهد ماند.

ما همچنین بر این باوریم که برای رسیدن به هدف مشارکت گسترده، هم به آموزش و هم به ترغیب نیاز داریم. «پروژه رای ایرانیان» با تمرکز بر فعالیت‌های آنلاین و برون‌خطی تلاش می‌کند رای‌دهندگان ـ چه بالقوه و چه بالفعل ـ را درباره چرا و چگونه رای دادن آگاه کند. برای گسترده کردن دامنه اطلاع‌رسانی، همه فعالیت ما به هر دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.

«هر ایرانی‌آمریکایی پنج رای» شعار ماست و تاکیدی بر گسترش فعالیت مدنی و رای دادن. بر این باوریم که بهترین راه رسیدن به این هدف تشویق رای‌دهندگان به تشویق پنج نفر از دوستان و خانواده به رای دادن است.

به ما بپیوندید

ما همیشه به دنبال گسترش گروه داوطلبان خود هستیم. اگر علاقمند به همکاری و پیوستن به ما هستید برایمان پیغام بگذارید.