انتخابات 2020

اشاره‌گر ماوس را روی هر ایالت نگه دارید (یا اگر این صفحه را روی گوشی خود مرور می‌کنید کلیک کنید) تا اطلاعات مربوط به انتخابات و تاریخ‌های مهم را ببینید. برای مراجعه به سامانه‌ رسمی انتخابات در هر ایالت بر روی نقشه آن ایالت کلیک کنید.

همه رای‌دهندگان فعال برگه‌رای پُستی دریافت می‌کنند

همه رای‌دهندگان فعال فرم درخواست برگه‌رای پستی دریافت می‌کنند

همه رای‌دهندگان می‌توانند برگه‌رای پستی درخواست کنند

رای دهندگان نیاز به عذر موجه برای درخواست برگه‌رای پستی دارند